SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Dokumenty szkolne

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W BIAŁYMSTOKU - ZOBACZ

SZKOLNY KODEKS UCZNIA - ZOBACZ
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA - ZOBACZ

KONCEPCJA PRACY Szkoły Podstawowej nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku na lata 2018 - 2021 - ZOBACZ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W BIAŁYMSTOKU - ZOBACZ

  REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ - ZOBACZ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ - ZOBACZ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  PDF

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA NA CZAS EDUKACJI ZDALNEJ - ZOBACZ